Aangesloten schoolbesturen en scholen Primair Onderwijs


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Aangesloten schoolbesturen en scholen


Onderwijscollectief VPR is het samenwerkingsverband voor de regio Voorne-Putten Rozenburg. De scholen die samen Onderwijscollectief VPR vormen zijn gelegen in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne.
Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam

Stichting Onderwijsgroep EduMare VPR

Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

LEV Scholengroep West Nederland

Stichting Prokind Scholengroep

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse

Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op algemene Grondslag

AbbenbroekOBS de Vliegerdt
www.devliegerdt.nl

GeervlietOBS Markenburg
www.markenburgschool.nl

Hellevoetsluis1e Openbare Montessorischool
www.montessorischoolhellevoetsluis.nl

CBS de Bron
www.cbsdebron.nl

OBS de Brandaris
www.obsdebrandaris.nl

OBS de Houthoeffe
www.houthoeffe.nl

OBS de Kring
www.basisschooldekring.nl

OBS de Wateringe
www.obsdewateringe.nl

OBS het Palet
www.obs-hetpalet.nl

OBS ’t Schrijverke
www.obstschrijverke.nl

PCBS de Regenboog
www.regenboogschool.nl

RKBS de Sterrenwacht
www.rkbsdesterrenwacht.nl

RKBS Hendrik Boogaard Rode Kruislaan
www.hbsrkl.nl

RKBS Hendrik Boogaard Sportlaan
www.rkbshendrik-boogaard.nl

SBO de Windroos
www.dewindroos-hellevoetsluis.nl

SpijkenisseOp Dreef
www.debron-vcpo.nl

CBS de Duif
www.deduif-vcpo.nl

CBS de Hoeksteen
www.dehoeksteen-vcpo.nl

CBS de Marimba
www.marimba-vcpo.nl

CBS de Rank
www.derank-vcpo.nl

CBS het Anker
www.hetanker-vcpo.nl

CBS het Baken
www.hetbaken-vcpo.nl

GBS de Morgenster
www.gbsdemorgenster.nl

KBS de Akkers
www.kbsdeakkers.nl

KBS de Klinker
www.bsdeklinker.nl

KBS de Maasoever
www.maasoever.nl

KBS Mgr. Bekkers
www.mgrbekkers.nl

KBS Paus Johannes
www.bspausjohannes.nl

KBS Wegwijzer
www.kbsdewegwijzer.nl

Montessorischool
www.montessorischool-spijkenisse.nl

OBS Annie M.G. Schmidt
www.amgschmidt.nl

OBS de Piramide
www.piramidespijkenisse.nl

OBS de Toermalijn
www.detoermalijnspijkenisse.nl

OBS de Veenvlinder
www.deveenvlinder.nl

OBS de Vogelenzang
www.obsdevogelenzang.nl

OBS Jan Campert
www.jancampert.nl

ODS de Vuurvogel
www.odsdevuurvogel.nl

SBO de Branding
www.debranding-vcpo.nl

SBO de Tandem
www.sbodetandem.nl

SO Gelinckschool
www.altrahorizononderwijs.nl

Taalschool de Kameleon
www.taalschooldekameleon.nl


Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.