Klachten en bezwaren


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Klachten en bezwaren


Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of dienstverlening door het Onderwijscollectief VPR. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost.Wat doet de klachtencommissie?
Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk wordt opgelost. Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek.


Is de klachtencommissie onafhankelijk?
De klachtencommissie bestaat uit personen die niet bij het onderwerp van de klacht betrokken zijn.


Hoe dient u de klacht in?
Er is geen format voor het indienen van een klacht. U kunt uw klacht kenbaar maken door een email te sturen naar administratie@onderwijscollectiefvpr.nl.


Zodra de klacht hebben is ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Degene die uw klacht behandelt neemt binnen tien werkdagen contact met u op. In bijzondere situaties kan de vertrouwensinspectie worden ingeschakeld.


Hoe dient u de klacht in?
Er is geen format voor het indienen van een klacht. U kunt uw klacht kenbaar maken door een email te sturen naar administratie@onderwijscollectiefvpr.nl.


Zodra de klacht hebben is ontvangen, krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging. Degene die uw klacht behandelt neemt binnen tien werkdagen contact met u op. In bijzondere situaties kan de vertrouwensinspectie worden ingeschakeld.


Klachten die niet behandeld kunnen worden
Een klacht kan niet behandeld worden als:


  • De klacht betrekking heeft op een organisatie, persoon of gebeurtenis waarover de klachtencommissie van het Onderwijscollectief VPR niet bevoegd is te oordelen.
  • De klacht is ingediend door een daartoe niet bevoegd persoon.
  • De klacht al eerder door de klachtencommissie is beoordeeld. Er zijn geen nieuwe feiten en/of nieuwe omstandigheden aangedragen, die een hernieuwde behandeling van de klacht rechtvaardigen.
  • De klacht is onduidelijk, onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig verwoord op een wijze die in strijd is met respectvolle omgangsnormen.


Een klacht is geen bezwaar!
Voor het indienen van een bezwaar verwijzen wij u naar “informatie voor indieners van een bezwaar” LINK


Klachten over een school?
Voor klachten over een school kunt u zich direct melden tot de klachtencommissie van de school of het schoolbestuur.

Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.