Bestuur en RvT


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Organisatie
Bestuur en RvT


Het Onderwijscollectief VPR kent het Raad van Toezicht – bestuursmodel
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de financiële gezondheid en risicobeheersing van de organisatie, maar ook op de uitvoering van het strategische beleid. Tegelijkertijd is de RvT een klankbord voor de bestuurder.

De gezamenlijke schoolbesturen zijn vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Samen met de bestuurder en de Raad van Toezicht wordt nagedacht over het te voeren beleid en de financiën van het samenwerkingsverband.
Ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad (OPR), zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs. Deze raad denkt mee over het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen. Beide OPR’s hebben instemmingsbevoegdheid in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
Onderwijscollectief VPR beschikt over werkgroepen, netwerken en commissies en zijn op hun thema uitvoerend. Deze betreffen het overleg tussen de scholen voor primair, voorgezet en middelbaar onderwijs. In het overleg Passend Verbinden maken het samenwerkingsverband, de gemeenten en de instellingen voor jeugdhulp afspraken over de gezamenlijke begeleiding.
De werkgroepen, netwerken en commissies rapporteren aan het scholenoverleg. In dit overleg wordt het beleid voorbereid. De besproken plannen worden voorzien van een advies en ter besluitvorming aan de Raad van Toezicht voorgelegd.

Leden Raad van Toezicht


Onderstaand de leden van Raad van Toezicht

Actualiteiten en ontwikkelingen in de organisatie


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
12 maart 2024
Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE)
Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE) Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR zoekt een: Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE) (Onderwijskundige, Orthopedagoog, GZ-Psycholoog of Schoolpsycholoog) Tijdelijk, met uitzicht op […]
22 januari 2024
Docent Lichamelijke Oefening
Is het jouw passie om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te begeleiden? Ben je empathisch en communicatief sterk? Denk jij in kansen en mogelijkheden? Dan zijn wij […]
22 januari 2024
Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: gedrag (0,6 – 0,8 FTE)
Onderwijscollectief VPR zoekt per direct een: Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: gedrag (0,6 – 0,8 FTE)   Wie zijn wij? Onderwijscollectief VPR is een samenwerkingsverband voor […]

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.