Toelating (V)SO


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Toelating (V)SO


De CIZO fungeert als toewijzingscommissie toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor de clusters 3 en 4. Voor de criteria zie: Criteria afgifte toelaatbaarheidsverklaring VSO


Scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking en voor leerlingen met gedragsstoornissen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft de deskundigheid in huis om deze kinderen op de juiste wijze te begeleiden. De scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs zijn ingedeeld in vier groepen.


De vier groepen scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zijn:


VSO 1Scholen voor VSO 1 zijn bedoeld voor leerlingen met een visuele handicap. Wanneer sprake is (van een vermoeden) van een visuele beperking kunnen ouders, maar ook de school, hun kind aanmelden bij de Koninklijke Visio. Verwijzing website van Visio.


VSO 2Scholen voor VSO 2 zijn bedoeld voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het gaat om leerlingen die doof, slechthorend zijn of een taalspraakstoornis hebben. Deze leerlingen kunnen worden aangemeld bij Auris. 


VSO 3Scholen voor VSO 3 zijn speciale onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, langdurig ziek zijn en/of een lichamelijke of meervoudige beperking hebben. In het Onderwijscollectief VPR is dit VSO Maarland in Brielle. Deze school wordt bezocht door leerlingen die zeer moeilijk leren. De langdurig zieke kinderen en de kinderen met een lichamelijke of/en meervoudige beperking die in het gebied van het Onderwijscollectief VPR wonen, maken gebruik van VSO 3 scholen in Rotterdam.


VSO 4Scholen voor VSO 4 zijn bedoeld voor leerlingen met ernstige gedragsproblematiek en/of een ernstige psychiatrische stoornis. De school cluster 4 in het samenwerkingsverband VOVPR is De Gaard in Spijkenisse, een Yulius school. Behalve de Yulius scholen maken leerlingen met een cluster 4 indicatie ook gebruik van scholen voor voortgezet onderwijs van Horizon en BOOR.

Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.