Vergoede dyslexiezorg


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Vergoede dyslexiezorg


Vanaf 1 april 2022 neemt de poortwachter van Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoede dyslexiezorg in behandeling.
U vindt op deze pagina de volgende informatie:
  • De wijze waarop u een leerling kunt aanmelden.
  • De voorwaarden horend bij een aanvraag.
  • De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in de regio.
  • Onderaan deze pagina vindt u de downloads ten behoeve van de aanvraag, handige documenten, informatie over specifieke onderwerpen en handige websites.
Leerling aanmelden voor vergoed dyslexieonderzoek
Een aanvraag bestaat uit het landelijke format ‘Leerlingdossier dyslexie versie 5.0’ en het format ‘Oudervragenlijst aanvraag vergoed dyslexieonderzoek Voorne-Putten'. De intern begeleider kan de aanvraag indienen via de webapplicatie Kindkans. Als de leerling niet in de gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard of Westvoorne woont, maar wel op een basisschool in een van deze gemeenten onderwijs volgt, meldt de intern begeleider de leerling aan via de gemeente waar de leerling ingeschreven staat.
Als de leerling in de gemeente gemeente Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard of Westvoorne woont, maar op een basisschool buiten een van deze gemeenten onderwijs volgt, meldt de intern begeleider de leerling aan via de administratie van Onderwijscollectief VPR: administratie@onderwijscollectiefvpr.nl
Voorwaarden aanvraag vergoed dyslexieonderzoek
Sinds 2009 is er voor de diagnostiek en behandeling van leerlingen in de basisschoolleeftijd met zeer ernstige lees- (en spelling)problemen een vergoedingsmogelijkheid beschikbaar. Vanaf 2015 wordt deze zorg gefinancierd door de gemeenten vanuit de Jeugdwet. De leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021). In dit protocol zijn criteria vastgesteld voor de doorverwijzing, diagnostiek en behandeling.
Aanbieders van vergoede dyslexiezorg in de regio
De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne zijn Leestalent, Opdidakt en het RID. Deze zorgaanbieders zijn gecertificeerd door het Nederland Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Zij voldoen aan alle landelijke eisen die in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) zijn gesteld.
Voor vragen over vergoede dyslexiezorg mailt u naar: e.vanvessem@onderwijscollectiefvpr.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.