Voortgezet Onderwijs


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
De keuze voor het voortgezet onderwijs


Ieder jaar maken veel leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voortgezet Onderwijs (VO). De keuze voor een VO school wordt gemaakt aan de hand van het advies van het Primair Onderwijs. Tussen half april en half mei kan aan de hand van score op de eindtoets het advies worden bijgesteld.
De overdracht van het leerlingdossier en de aanmelding op één van de VO scholen binnen het Onderwijscollectief VPR gebeurt digitaal via de POVO-module van Onderwijstransparant.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.