Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO

Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs). Elk kwartaal wordt een aantal medewerkers geïnterviewd. We gaan in gesprek met de directeur-bestuurders van beide samenwerkingsverbanden, Judith Kesting en Vera Baljon van SWV Kindkracht en tot slot met Laura van Eden en Monique Veth van VOVPR.

In gesprek met de bestuurders
Na zijn studie Andragologie, met als richting Internationalisering, begon Roger Meijer zijn loopbaan bij VN-organisatie UNESCO. Het onderwijs ligt hem na aan ’t hart en na 5 jaar maakt hij de overstap naar het Ministerie van Onderwijs. Daar werkte hij 15 jaar lang onder meer als programmamanager aan de kwaliteitsagenda en de projecten ‘Weer Samen Naar School’ en ‘Passend Onderwijs’. Na deze periode besluit hij zijn eigen management- en adviesbureau te beginnen voor onderwijskwaliteit. “Dit doe ik alweer 10 jaar met veel plezier. Sinds twee jaar woon ik op mijn tweemastklipper ‘Rosa van Delft’ en combineer ik werk met mijn andere passie zeilen. Als je tijdens een teambuilding met de wind in de haren op het IJsselmeer nadenkt over de missie en visie van een organisatie vergeet je deze nooit meer. Mijn drijfveer is de zoektocht naar de grootst mogelijke meerwaarde op allerlei fronten. Ik wil het werkveld in het Passend Onderwijs sterker maken en mensen laten inzien dat je elke situatie kunt verbeteren”, vertelt Roger.

Gepassioneerd van geschiedenis
Geschiedenis is een grote passie van Dennis Gerits. Hij verslindt geschiedenisboeken bij de vleet en is elke vakantie te vinden bij musea en historische bezienswaardigheden. Naast deze hobby fietst hij er met zijn mountainbike lustig op los en vind je hem wekelijks als trainer in het elftal van zijn zoontje op het voetbalveld. En dit in combinatie met een drukke baan en vier jonge kinderen. Dennis studeerde in Leiden af op de richting Sociale Geschiedenis. “Tijdens mijn afstuderen onderzocht ik hoe specifieke groepen in de samenleving worden buitengesloten en hoe deze mechanismen werken. Dit onderwerp heeft mij altijd gegrepen, en nog steeds. Ik heb na mijn studie banen gehad bij verschillende gemeenten, een samenwerkingsverband van gemeenten en de Provincie Zuid-Holland. In deze banen heeft mijn interesse altijd gelegen bij Jeugdbeleid/-zorg en dit onderwerp heb ik in al deze banen in mijn portefeuille gehad. Mijn kracht ligt in het opstellen en vervolgens vertalen van beleid naar praktijk. Waarbij het mijn drijfveer is om verschillende partijen op een lijn te krijgen om met elkaar met passie en enthousiasme te bouwen aan een gedeelde toekomst. Dit bracht me uiteindelijk bij Kindkracht waar ik nu alweer 2 ½ jaar werkzaam ben.”

Samenwerking levert driedubbele winst op
De twee directeur-bestuurders werken nu een klein jaar samen aan de verdergaande samenwerking van het PO en VO. “Dennis en ik vullen elkaar goed aan en onze ambities liggen in elkaars verlengde. Dit maakt de samenwerking prettig en effectief”, aldus Roger. Het PO en het VO zijn in allerlei opzichten verschillend, maar wel spelen er dezelfde issues. Uiteindelijk gaat het om dezelfde kinderen en dezelfde processen in het Passend Onderwijs. “We willen de doorstroom van PO naar VO voor de kinderen met een ondersteuningsbehoefte, en hun ouders, zo goed en efficiënt mogelijk laten verlopen. Daarbij zijn we ervan overtuigd dat we door het delen van de gezamenlijke kennis en expertise in beide organisaties de kwaliteit van het aanbod kunnen verbeteren en de kinderen daardoor nog beter kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we als één sterke organisatie meer slagkracht en kunnen we de gesprekken met de gemeenten beter voeren.”

Sterk en innovatief samenwerkingsverband
De verdergaande samenwerking is volop in ontwikkeling. Dagelijks, wekelijks, maandelijks zetten we weer stappen vooruit. “Zo zijn we al gestart met een onafhankelijke Raad van Toezicht, woont Dennis als beoogd toekomstig. bestuurder van het samenwerkingsverband PO VO de overleggen van VO bij en zijn de teams van beide samenwerkingsverbanden inhoudelijk betrokken. En periodiek informeren we alle medewerkers over de ontwikkelingen”, licht Roger toe. “We vinden het belangrijk om medewerkers in dit proces mee te nemen. Zo zijn we bijvoorbeeld aan het onderzoeken hoe we met gedeelde functieomschrijvingen voor PO en VO kunnen toewerken naar een nog betere aansluiting van PO naar VO”, vult Dennis aan. “Het is een hele operatie om dit alles voor elkaar te krijgen. Maar met alle spirit en energie die in beide organisaties aanwezig is, zijn we ervan overtuigd dat er straks een sterk en innovatief samenwerkingsverband staat voor zowel het onderwijs en de partners, maar ook voor het personeel”, sluiten de bestuurders het interview af.