Arrangementen


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Arrangementen


Als blijkt dat de basisondersteuning van de school voor een leerling onvoldoende toereikend is, zijn er financiën beschikbaar voor extra ondersteuning vanuit het Onderwijscollectief VPR . Hiervoor is nodig dat de school de ondersteuningsvraag van de leerling kent en hierop een door de school te geven antwoord vindt. Elke school ontvangt een bedrag waarmee deze extra ondersteuning, ook wel een arrangement genoemd, betaald kan worden. Er wordt niet gewerkt met vooraf uitgeschreven arrangementen.


Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is het verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat wat het verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen voor de leerling haalbaar worden geacht. Het ontwikkelingsperspectiefplan biedt handvatten om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.


Het ontwikkelingsperspectiefplan is verplicht voor:


  • Leerlingen in het reguliere (voortgezet) onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Leerlingen in het praktijk onderwijs.

Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.