Arrangementen


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Arrangementen


Als blijkt dat de basisondersteuning van de school voor een leerling onvoldoende toereikend is, zijn er financiën beschikbaar voor extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband VOVPR. Hiervoor is nodig dat de school de ondersteuningsvraag van de leerling kent en hierop een door de school te geven antwoord vindt. Elke school ontvangt een bedrag waarmee deze extra ondersteuning, ook wel een arrangement genoemd, betaald kan worden. Er wordt niet gewerkt met vooraf uitgeschreven arrangementen.
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben is het verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan op te stellen. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat wat het verwachte uitstroomniveau is en welke onderwijsdoelen voor de leerling haalbaar worden geacht. Het ontwikkelingsperspectiefplan biedt handvatten om het onderwijs planmatig en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instrument voor afstemming en communicatie tussen school, ouders en leerling.
Het ontwikkelingsperspectiefplan is verplicht voor:
  • Leerlingen in het reguliere (voortgezet) onderwijs die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
  • Leerlingen in het praktijk onderwijs.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.