Klachten en bezwaren


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Klachten en bezwaren


Onderwijsgeschillen heeft verschillende commissies voor het indienen van klachten, geschillen en bezwaren over passend onderwijs waar u als ouder terecht kunt.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs een advies uitbrengen. Een probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.
Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:
 • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 • communicatie
 • schorsing en verwijdering
 • pesten
 • ongewenste intimiteiten
 • discriminatie
 • groepsindeling en bevordering

Een klacht indienen? Via de volgende link komt u direct op de juiste site terecht. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
Onderwijscollectief VPR beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).


Tegen zo’n besluit kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Bij de LBT kunt u als ouder niet rechtstreeks terecht. Maar u kunt er wel mee te maken krijgen als u bezwaar heeft gemaakt bij het samenwerkingsverband tegen een beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw kind. U wilt een bezwaarschrift indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring.


U wilt een bezwaarschrift indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring. Het bezwaarschrift dient u in bij Onderwijscollectief VPR via administratie@onderwijscollectiefvpr.nl. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Onderwijscollectief VPR is bij de LBT aangesloten.


Wie kunnen een bezwaarschrift indienen?

 • de ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
 • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd andere belanghebbenden


Hoe dient u het bezwaarschrift in?

 • Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
 • Het bezwaarschrift dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband dat het besluit over de toelaatbaarheid nam.
 • Dien het bezwaarschrift bij voorkeur in met behulp van het model.
 • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet het zijn ondertekend. Een bezwaar indienen? Voor meer informatie klikt u op volgende link: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Actualiteiten en ontwikkelingen Primair Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
16 november 2021
Ouders, leerkrachten en leerling werken samen in de impulsklas
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.