Privacy


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt de toezichthouder.

Het onderwijs heeft iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren.

Het samenwerkingsverband is in samenwerking met de CED-Groep eind schooljaar 2017-2018 gestart met de invoering van de AVG en heeft nu alles op orde met betrekking tot de AVG.
De volgende stappen zijn genomen binnen ons samenwerkingsverband:

  1. Het benoemen van een (externe) Functionaris voor Gegevensbescherming. Onze functionaris gegevensbescherming is Marion van der Horst, zij is werkzaam bij de CED-groep, en is te bereiken via m.vanderhorst@cedgroep.nl
  2. Het benoemen van een security officer. Zij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming in geval van datalekken en privacyvragen. Haar taken bestaan verder uit het schrijven van beleid, het vergroten van de bewustwording onder medewerkers t.b.v. de privacy en het toezicht houden op het naleven van de privacywetgeving.
  3. Het schrijven van, bespreken van en instemming verkrijgen van de MRp op het nieuwe IBP beleidsplan.
  4. Het schrijven van, bespreken van en instemming verkrijgen van MRp op het nieuwe privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring.
  5. Het schrijven en kenbaar maken bij medewerkers van het protocol datalekken.
  6. Het inventariseren van de aanwezige software. Dit t.b.v. het aanvragen van verwerkersovereenkomsten.
  7. Het aanleggen van een Register Verwerkingen, zodat wij precies in beeld hebben waar privacygevoelige informatie blijft.
  8. Het schrijven, bespreken en instemming vragen van de MRp op het nieuwe gedrags-, social media- en internetprotocol.

Klik hier voor het privacyreglement van Onderwijscollectief VPR

Heeft u vragen over de invoering van de AVG bij samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR?
Stuur dan een e-mail naar administratie@onderwijscollectiefvpr.nl

Actualiteiten en ontwikkelingen in de organisatie


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
4 juli 2024
Docent LB/LC OPDC Rochade m/v (0,8 fte)
Is het jouw passie om leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te begeleiden? Denk jij in kansen en mogelijkheden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Onderwijscollectief VPR […]
27 mei 2024
Nieuwsbrief PO april 2024
Nieuwsbrief PO april 2024   Nieuwsbrief april 2024 – Onderwijscollectief VPR website
12 maart 2024
Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE)
Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE) Samenwerkingsverband Onderwijscollectief VPR zoekt een: Gedragswetenschapper voor het VO (0,6-0,8 FTE) (Onderwijskundige, Orthopedagoog, GZ-Psycholoog of Schoolpsycholoog) Tijdelijk, met uitzicht op […]

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.