Praktijk onderwijs


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Praktijk onderwijs


De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) verzorgt de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs (PrO). Een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op elke school voor praktijkonderwijs.
De criteria die de CIZO hiervoor hanteert zijn als volgt:
  • IQ niet hoger dan 80
  • Leerachterstanden boven 50% op twee domeinen, waarvan één op een inzichtelijk domein
  • Bij strijdige dossiers of bij grensleerlingen wordt de aanvraag besproken in de CIZO

Wanneer de onderzoeksgegevens door de CIZO zijn ontvangen worden deze in het systeem Onderwijs Transparant gezet. Het Primair Onderwijs is verantwoordelijk voor het overhandigen en bespreken van deze uitslagen met de ouders.
Het kan voorkomen dat de CIZO tot een ander advies komt dan het primair onderwijs en/of de leerlingen en/of de ouders. In die situaties zal de CIZO in overleg gaan met de betrokken partijen. Als de ouders en/of de school het niet eens zijn met het advies van de CIZO, kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Bezwaar van het samenwerkingsverband VOVPR.
Wilt u bezwaar maken?

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.