Rochade


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Rochade


Rochade biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen die enkele vaardigheden missen die nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren op school. Bij Rochade volgt de leerling een niet vrijblijvend programma om binnen enkele maanden een nieuwe start te kunnen maken. Het doel is terugkeer naar de school van herkomst. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de school van herkomst en deze school houdt de verantwoordelijkheid voor het onderwijsproces.

De leerlingen zijn maximaal drie dagen per week op Rochade, voor een periode van maximaal drie maanden. De groep bestaat uit maximaal tien leerlingen. Op Rochade zijn vanuit Onderwijscollectief een docent, een coach en een orthopedagoog werkzaam. Rochade voert een actief veiligheidsbeleid om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen. Dit is ook vastgesteld in ons Veiligheidsbeleid (zie bijlage Veiligheidsbeleid Rochade).

Het Rochade traject kenmerkt zich door:

  • Het werken aan de terugkeer van de leerlingen naar de school van herkomst.
  • De samenwerking tussen de school en Rochade om de voortgang van het leerproces te realiseren, zodat de leerling zoveel mogelijk dezelfde lesstof krijgt als op de plaatsende school.
  • De leerling heeft regelmatig contact met de mentor van zijn/haar school.
  • De leerling volgt tijdens het verblijf een traject op maat waarbij motivatie en gedrag worden geobserveerd. Doelen worden geformuleerd om het gedrag te veranderen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Met als doel de verhoudingen met docenten en medeleerlingen te herstellen en de leerhouding te verbeteren.
  • Een individueel plan waarin afhankelijk van de onderwijs- en zorgbehoefte van de jongere, doelen worden vastgesteld. De jongere is medeverantwoordelijk voor dit plan.
  • De ouders en de plaatsende school worden in iedere fase nadrukkelijk betrokken.
  • Leerling, ouders en de plaatsende school hebben een bijdrage in het behalen van de doelen. Deze worden in de observatieperiode bepaald en iedere vier weken geëvalueerd.

 


Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.