Ondersteuning


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Ondersteuning


Het kan zijn dat er niet genoeg menskracht en/of middelen aanwezig zijn op school om de gewenste ondersteuning aan te bieden aan een kind. Kindkracht kan in dat geval de scholen helpen.
Wij beschikken over actuele informatie en documenten en hebben veel expertise in huis om leerkrachten nieuwe mogelijkheden en perspectieven aan te reiken. Zo zijn er verschillende Kindkracht specialisten die zich inzetten voor het kind. Bijvoorbeeld specialisten in het werken met kinderen met verschillende soorten gedragsproblemen of kinderen met een lichamelijke beperking.
Zij trekken samen op met de leerkracht en ouders. Er wordt altijd uitgegaan van de vraag: Wat heeft dit kind nodig om een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken? Wij proberen de extra ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de kinderen te organiseren.

De juiste expertise voor ondersteuning op maat!


Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.