Samenwerkingsverband met ouders


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Samenwerkingsverband met ouders


Het Onderwijscollectief VPR telt 13 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In het samenwerkingsverband liggen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Ook de deelgemeente Rozenburg behoort tot het onderwijscollectief.


Het Onderwijscollectief VPR wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Het samenwerking werkt vanuit de volgende visie:


  • Waar mogelijk en wenselijk inclusief onderwijs door versterking van het regulier onderwijs.
  • Vroegtijdig signaleren en vroegtijdig handelen.
  • De ontwikkeling van curatieve voorzieningen naar preventieve interventies.
  • Het belang van de leerling en de ouders is hierbij het uitgangspunt.

Zeggenschap over Passend Onderwijs


Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over Passend Onderwijs. Dit is georganiseerd in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan behoeft de instemming van deze ondersteuningsplanraad.
In het samenwerkingsverband bestaat de ondersteuningsplanraad uit twee personen per schoolbestuur: één lid namens het personeel en één lid namens de ouders.

Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.