Samenwerkingsverband met ouders


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Samenwerkingsverband met ouders


Het Onderwijscollectief VPR telt 13 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In het samenwerkingsverband liggen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Ook de deelgemeente Rozenburg behoort tot het onderwijscollectief.
Het samenwerkingsverband VO VPR wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Het samenwerking werkt vanuit de volgende visie:
  • Waar mogelijk en wenselijk inclusief onderwijs door versterking van het regulier onderwijs.
  • Vroegtijdig signaleren en vroegtijdig handelen.
  • De ontwikkeling van curatieve voorzieningen naar preventieve interventies.
  • Het belang van de leerling en de ouders is hierbij het uitgangspunt.

Zeggenschap over Passend Onderwijs


Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over Passend Onderwijs. Dit is georganiseerd in de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan behoeft de instemming van deze ondersteuningsplanraad.
In het samenwerkingsverband bestaat de ondersteuningsplanraad uit twee personen per schoolbestuur: één lid namens het personeel en één lid namens de ouders.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.