Toelating (V)SO


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Toelating (V)SO


Na de invoering van de wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 bepaalt het samenwerkingsverband VOVPR of een leerling toelaatbaar is op een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, cluster 3 en 4. De CIZO geeft daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af.
Een TLV geldt voor een bepaalde periode. Na het verstrijken van deze termijn wordt samen met de ouders, de school en de CIZO bekeken of plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs nog steeds nodig is, of dat de leerling mogelijk kan instromen in het regulier voortgezet onderwijs met extra ondersteuning.
Voor meer informatie over de overstap naar het VSO, klik hier
Criteria afgifte toelaatbaarheidsverklaring VSO
Het samenwerkingsverband VOVPR is wat de toelating tot het VSO betreft verantwoordelijk voor alle leerlingen die woonachtig zijn in de regio Voorne-Putten en Rozenburg.
De regio omvat alle postcodes in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg (postcode 3181). Voor de aangrenzende regio’s wordt verwezen naar de omringende samenwerkingsverbanden. Dat zijn samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord (VO 28-11), samenwerkingsverband Rotterdam en omstreken (Koers VO, VO 28-10) en Samenwerkingsverband Hoeksche Waard (VO 28-15).

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.