Project preventie en consult team


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Project preventie en consult team


Op elke school wordt gewerkt met een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam worden o.a. afspraken gemaakt over de inzet van (extra) ondersteuning. Daarnaast heeft de school de mogelijkheid een consultvraag bij de CIZO in te dienen. Het aanvragen van een plaats in een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of een toelaatbaarheidsverklaring voor Rochade wordt altijd vooraf gegaan door een consulttraject.


Plaatsing binnen Rochade en het VSO zijn curatieve maatregelen. In het Onderwijscollectief VPR is de wens uitgesproken zoveel mogelijk preventief te werken. Onderdeel hiervan is Rochade ‘nieuwe stijl’, waarin de medewerkers van Rochade meer preventief ingezet worden op de scholen.


De ondersteuningsvragen van de leerling en de school zijn hierbij uitgangspunt, waarbij de nadruk ligt op tijdige signalering van zorgwekkend gedrag of verzuim. Deze signalering kan leiden tot een aanpak vanuit de school die aansluit op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, maar kan er ook toe leiden dat de school vragen heeft over de te nemen vervolgstappen. In de laatste situatie kan het zijn dat de school problemen signaleert die de school overstijgen. Hierbij kan gedacht worden aan:


  • leerlingen waar de school zich zorgen over maakt en zelf (nog) geen oplossing weet;
  • leerlingen waarbij de school nog zoekend is naar de juiste aanpak;
  • leerlingen die door problemen dreigen af te stromen of uit te vallen (dreigende thuiszitters);
  • leerlingen waarvoor een andere onderwijsplek meer passend lijkt.


Voor deze leerlingen kan een ‘consult-aanvraag’ in Kindkans ingediend worden. Deze aanvraag is een vereenvoudigde versie van een Rochade- of VSO-aanvraag, gericht op de gesignaleerde problematiek in relatie tot de daaruit voortvloeiende ondersteuningsvragen. Deze consult-aanvraag wordt door de CIZO in behandeling genomen en leidt altijd tot een overleg tussen school, ouders en een orthopedagoog van het Onderwijscollectief VPR . Dit overleg beoogt een integrale visie op verklarende factoren waarna gezamenlijk afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden verwoord in een ontwikkelingsperspectiefplan waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen verwoord worden.

Actualiteiten en ontwikkelingen Voortgezet Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).
2 april 2021
In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon
Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.