Missie / visie


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Organisatie
Missie / visie


Onderwijscollectief VPR wil voor alle leerlingen in de regio Voorne-Putten en Rozenburg een ononderbroken ontwikkelingsproces mogelijk maken. Dit doen we door het aanbieden van een dekkend netwerk van expertise en ondersteuningsaanbod. Zo krijgt elke leerling het best passende onderwijsaanbod.
Het Onderwijscollectief wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Samen met onderwijs, jeugdzorgpartners, gemeenten, ouders en de leerling zelf geven we vorm aan passend onderwijs. In de keuzes die we maken, staat het kind centraal. We willen elke leerling de juiste aandacht, uitdaging en ondersteuning geven, zodat we een optimale ontwikkeling van de leerling kunnen realiseren.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.