Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Ondersteuningsplan 2022-2026


Ondersteuningsplan

2022-2026


Elke vier jaar maken de schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband afspraken over hoe de leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.
Op 4 februari 2022 is het concept ondersteuningsplan 2022-2026 van Onderwijscollectief voor de regio Voorne-Putten Rozenburg met onze partners gedeeld.

Het ondersteuningsplan heeft 13 bijlagen. 8 van de bijlagen zijn opgenomen in het concept ondersteuningsplan (versie 4 februari). De overige 6 bijlagen zijn hieronder te vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.