Ondersteuningsplanraad


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Organisatie
Ondersteuningsplanraad


Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over passend onderwijs. Zij worden gekozen door de medezeggenschapraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
Dit ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die nodig is.
Wilt u graag uw steentje bijdragen en meepraten in een enthousiast team over de manier waarop het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen georganiseerd wordt? Neem dan contact op met de MR van de school van uw kind of met ons voor meer informatie.

Primaire Onderwijs

Natascha Von Duclouch

Voorzitter

natascha.vonduclouch@horizon.eu

Voortgezet Onderwijs

Marcel Bakx

Voorzitter

m.bakx@penta.nl

Actualiteiten en ontwikkelingen in de organisatie


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
5 april 2023
Schoolbegeleider Primair Onderwijs
Onderwijscollectief VPR zoekt per direct een: Schoolbegeleider Primair Onderwijs (Orthopedagoog/Psycholoog) 0,6-1,0 fte   Wie zijn wij? Onderwijscollectief VPR is een samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs […]
15 maart 2023
Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: gedrag (0,6 – 0,8 FTE)
Onderwijscollectief VPR zoekt per direct een: Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: gedrag (0,6 – 0,8 FTE)   Wie zijn wij? Onderwijscollectief VPR is een samenwerkingsverband voor […]
15 maart 2023
Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: lees/spelling (0,6 – 0,8 FTE)
Onderwijscollectief VPR zoekt per direct een: Begeleider Passend Onderwijs PO Expertisegebied: lees/spelling (0,6 – 0,8 FTE)   Wie zijn wij? Onderwijscollectief VPR is een samenwerkingsverband voor […]

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.