Ondersteuningsplanraad


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Organisatie
Ondersteuningsplanraad


Ouders en onderwijspersoneel hebben zeggenschap over passend onderwijs. Zij worden gekozen door de medezeggenschapraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het ondersteuningsplan voordat het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
Dit ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband ervoor gaan zorgen dat alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning of zorg krijgen die nodig is.
Wilt u graag uw steentje bijdragen en meepraten in een enthousiast team over de manier waarop het beleid voor begeleiding en ondersteuning op de scholen georganiseerd wordt? Neem dan contact op met de MR van de school van uw kind of met ons voor meer informatie.
Primaire Onderwijs

Shelley Baarda

Voorzitter
shelley.baarda@edumarevpr.nl

Linda Mol

Secretaris
l.mol@onderwijscollectiefvpr.nl
Voortgezet Onderwijs

Hans de Visser

Voorzitter
h.de.visser@yuverta.nl

Marcel Bakx

Secretaris
m.bakx@penta.nl

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.