Aangesloten schoolbesturen en scholen Primair Onderwijs


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Aangesloten schoolbesturen en scholen


Onderwijscollectief VPR is het samenwerkingsverband voor de regio Voorne-Putten Rozenburg. De scholen die samen Onderwijscollectief VPR vormen zijn gelegen in de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg en Westvoorne.

Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam
www.boorbestuur.nl

Stichting Onderwijsgroep EduMare VPR
www.edumarevpr.nl

Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
www.altrahorizononderwijs.nl

LEV Scholengroep West Nederland
www.levwn.nl

Nissewijs scholengroep
www.nissewijs.nl

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs
www.rvko.nl

Stichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op algemene Grondslag
www.montessorischool-spijkenisse.nl

Stichting Mares Beheer
De Verwondering Voorne

Abbenbroek


OBS de Vliegerdt
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.devliegerdt.nl


GeervlietOBS Markenburg
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.markenburgschool.nl


Hellevoetsluis1e Openbare Montessorischool
www.montessorischoolhellevoetsluis.nl


CBS de Bron
Open het schoolondersteuningsprofiel
cbsdebron.nl


OBS de Brandaris
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.obsdebrandaris.nl


OBS de Houthoeffe
www.houthoeffe.nl


OBS de Kring
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.basisschooldekring.nl


OBS de Wateringe
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.obsdewateringe.nl


OBS het Palet
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.obs-hetpalet.nl


OBS ’t Schrijverke
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.obstschrijverke.nl


PCBS de Regenboog
regenboogschool.nl


RKBS Hendrik Boogaard Rode Kruislaan
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.hbsrkl.nl


RKBS Hendrik Boogaard Sportlaan
www.rkbshendrik-boogaard.nl


SBO de Windroos
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.dewindroos-hellevoetsluis.nl


SpijkenisseOp Dreef
www.opdreef-nissewijs.nl


CBS de Duif
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.deduif-vcpo.nl


CBS de Hoeksteen
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.dehoeksteen-nissewijs.nl


CBS de Marimba
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.marimba-vcpo.nl


CBS de Rank
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.derank-vcpo.nl


CBS het Anker
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.hetanker-vcpo.nl


De Wereldreiziger
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.dewereldreiziger-nissewijs.nl


GBS de Morgenster
demorgenster-levwn.nl


KBS de Akkers
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.kbsdeakkers.nl


KBS de Klinker
www.bsdeklinker.nl


KBS de Maasoever
www.maasoever.nl


KBS Mgr. Bekkers
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.mgrbekkers.nl


KBS Paus Johannes
Open het schoolondersteuningsprofiel
pausjohannes.eu


KBS Wegwijzer
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.kbsdewegwijzer.nl


Montessorischool
www.montessorischool-spijkenisse.nl


OBS Annie M.G. Schmidt
www.amgschmidt.nl


OBS de Piramide
www.piramidespijkenisse.nl


OBS de Veenvlinder
deveenvlinder.nl


OBS de Vogelenzang
www.obsdevogelenzang.nl


OBS Jan Campert
www.jancampert.nl


ODS de Vuurvogel
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.odsdevuurvogel.nl


SBO de Branding
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.debranding-vcpo.nl


SBO de Tandem
www.sbodetandem.nl


SO Gelinckschool
Open het schoolondersteuningsprofiel
www.altrahorizononderwijs.nl


Taalschool de Kameleon
www.taalschooldekameleon.nl


Actualiteiten en ontwikkelingen Primair Onderwijs


Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen
6 april 2022
Vergoede dyslexie vanaf 1 april via Onderwijscollectief VPR
Vanaf 1 april 2022 beoordeelt Onderwijscollectief VPR aanvragen voor vergoed dyslexieonderzoek in opdracht van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Onze website is de centrale […]
16 november 2021
Ouders, leerkrachten en leerling werken samen in de impulsklas
28 mei 2021
Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO
Per 1 augustus 2021 gaan wij als één samenwerkingsverband verder. Daarom willen wij jullie graag kennis laten maken met de mensen achter de samenwerkingsverbanden PO (Primair Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs).

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.