Jaarplan 2021 & meerjarenbegroting 2021-2024

Het jaarplan 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn vastgesteld en voor iedereen beschikbaar op onze website.

In het vorige jaarplan hebben we de indeling zowel inhoudelijk als financieel grondig gewijzigd. De begroting en het jaarplan geeft nu zicht op het volledige dekkend netwerk dat wij met alle partners realiseren. De indeling gaat van de ondersteuning op de werkvloer in de scholen naar de vormen van speciaal onderwijs en de samenwerking met partners (kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp) in het PACT Kinderogen.

In dit jaarplan gaan we weer voor maximale transparantie. Zo is duidelijk af te lezen welke doelstellingen we hebben, welke acties we inzetten, wat het kost en wanneer we tevreden zijn. Ik ga ervan uit dat dit jullie een helder beeld geeft van de doelstellingen en de uitwerking voor het jaar 2021.