In gesprek met Laura van Eden en Monique Veth

In de uitvoering van Passend Onderwijs wordt iedere school in het voortgezet onderwijs in de regio ondersteund door een begeleider Passend Onderwijs (BPO). Deze is er om leerlingen, ouders en docenten extra te begeleiden. In de reeks kennismakingsinterviews gaan we in gesprek met twee BPO-ers Monique Veth en Laura van Eden van het samenwerkingsverband VOVPR.

Het ondersteuningsteam van VOVPR bestaat uit 7 BPO-ers en 2 ambulant begeleiders (AB-ers). Afhankelijk van wat de school nodig heeft, werken zij in elkaars verlengde nauw samen met docenten, de leerlingen en de zorgcoördinator. Iedere BPO-er werkt voor 1 of meerdere scholen en is daarvoor het vaste aanspreekpunt. Wekelijks zijn zij op vaste momenten op de scholen aanwezig. Een ambulant begeleider wordt ingezet voor projecten die om
intensievere ondersteuning vragen voor een afgebakende tijdsperiode.

‘Voor leerlingen, docenten en ouders echt iets betekenen’
Laura van Eden woont met haar man in Maasdijk. Samen hebben ze een jong gezin met een zoon van 4, dochter van 2 en een hond. Na haar opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) ging Laura voor een periode van 8 jaar aan de slag in de jeugdhulpverlening. Daarna kreeg ze de kans om als BPO-er te gaan werken. Eerst tijdelijk bij het samenwerkingsverband Drechtsteden, waarna ze in 2016 de overstap maakte naar het samenwerkingsverband VO VPR. In haar vrije tijd houdt Laura van wandelen, spreekt ze graag af met vriendinnen of is ze creatief bezig. “Ik doe
dit werk met ontzettend veel voldoening. Het werken met mensen vind ik gewoon heel erg leuk. Door het bieden van ondersteuning en het helpen bij de ontwikkeling, kun je voor leerlingen, docenten en ouders echt iets betekenen. Daarnaast ben je zowel zelfstandig als in teamverband bezig. Hierdoor is het werk afwisselend en ook dat is fijn.”

‘Leerlingen het gevoel geven dat ze gezien worden’
Monique Veth woont met haar twee volwassen zoons van 23 en 26 in de mooie historische binnenstad van Brielle. Ze wandelt graag met vriendinnen en speelt klarinet bij de muziekvereniging van Oostvoorne. Daarnaast is ze veel te vinden in Hellevoetsluis bij haar vriend die ze sinds 1,5 jaar kent. Na de PA (Pedagogische Academie) begon Monique haar loopbaan direct in het speciaal onderwijs. Ze startte haar carrière op een LOM-school. Daarna ging ze 10 jaar aan de slag op een cluster 4 school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Vervolgens maakte ze in 1996 de overstap als stagebegeleider en zorgcoördinator naar wat nu het praktijkonderwijs is. In 2005 verhuisde Monique van Rotterdam naar Oostvoorne. Via haar zus werd ze als ambulant begeleider aangenomen bij Stichting Horizon. In 2015 werd deze functie ondergebracht als BPO-er bij het samenwerkingsverband VO. “Het werk van BPO-er en ambulant begeleider lijkt veel op elkaar. Het is maar net wat je daar als organisatie over afspreekt. Wat ik in zijn
algemeenheid zo mooi vind, is dat we door onze ondersteuning leerlingen echt het gevoel kunnen geven dat ze gezien worden.”

Samenwerking levert meer focus op preventie
Per 1 augustus 2021 wordt de samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden PO en VO verstevigd. Hoewel het best een verandering is, staan beiden hier positief in. Laura: “Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren door kennis te delen. Ik zie het als iets heel moois dat we meer preventief betrokken kunnen worden bij leerlingen van groep 8. Hierdoor is de leerling al bekend bij ons”, licht Laura toe. Monique vindt dat ook: “Ik weet als geen ander hoe belangrijk een warme overdracht is tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Dat proberen we nu ook
al te doen, maar door samenwerking wordt dat nog gemakkelijker”, vult Monique aan.

Betrokkenheid
De plannen voor de verdergaande samenwerking krijgen stapsgewijs steeds meer vorm. Monique is als MR-lid sowieso nauw betrokken. “In iedere vergadering worden we door Roger Meijer, onze directeur-bestuurder bijgepraat over de samenwerking. Daarnaast sluit directeur-bestuurder Dennis Gerits van SWV Kindkracht bij iedere teamvergadering aan. Zo blijven we goed op de hoogte en weten we wat er speelt. Tegelijkertijd is nog niet alles helemaal duidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om de functiebeschrijvingen. In deze fase is dat ook logisch, maar dat maakt het soms wel lastig. Want je wilt graag dat alles goed is geregeld.”

Elkaar leren kennen
Wat Laura en Monique meegeven als suggestie, is elkaar leren kennen door ontmoeting. “Het zou enorm helpen als we elkaar binnenkort echt fysiek kunnen ontmoeten. Hoewel beeldvergaderen via Teams een uitkomst biedt, is de dynamiek toch echt heel anders. We hopen uiteraard dat het snel weer mogelijk is. In de tussentijd wordt hier creatief mee omgegaan en staat er binnenkort een digitale escaperoom gepland. We kijken daar echt naar uit!”

Doorontwikkeling
Op de vraag hoe ze naar zichzelf kijken in de spiegel, hoeven beiden niet lang na te denken. Monique: “Door alle kennis, opleidingen en werkervaring ben ik iemand die in de afgelopen 10 jaar een sterkere versie van zichzelf is geworden. In mijn werk gun ik dat ook mijn leerlingen.” Laura: “Als BPO-er heb ik veel bereikt en daar ben ik trots op. Daarnaast zie ik mezelf als een liefdevolle moeder die bewust geniet van het leven.” Hoe ze naar de nieuwe organisatie over 5 jaar kijken? “Hoewel we al goed op weg zijn, hopen we dat de doorstroming voor leerlingen van PO naar VO nog beter op elkaar aansluit. Daarnaast zou het mooi zijn als we meer ruimte creëren voor doorontwikkeling”, sluiten Monique en Laura eensgezind het interview af.