De week van de hoogbegaafdheid

Van 5 t/m 13 maart wordt De week van de hoogbegaafdheid georganiseerd. Deze week is bedoeld om op een positieve manier meer aandacht voor hoogbegaafdheid te krijgen en zit vol met (veelal gratis) activiteiten voor ouders, kinderen en professionals.

Op de site www.weekvandehoogbegaafdheid.nl zijn data, tijdstippen en doelgroepen te vinden en de daarbij behorende evenementen. De meeste evenementen zijn gratis en online te volgen. Dat kan een extra aantrekkelijke optie zijn.

Professionals willen we nog eens extra attenderen op de het congres Hoogbegaafdheid, dat op 7 maart in Driebergen zal plaatsvinden. Het is geen online event en helaas ook niet gratis. In dit congres sparren enerzijds professionals en wetenschappers om de onderwijspraktijk te verrijken met wetenschappelijke kennis en inzichten, en anderzijds om de wetenschap te voorzien van praktijkkennis. Dit alles met het oogmerk om hoogbegaafde of zeer makkelijk lerende kinderen en jongeren onderwijs te kunnen geven dat aansluit op hun leer- en onderwijsbehoeften. Om de kennisuitwisseling te verrijken verzorgen ervaringsdeskundige jongeren en leraren een eigen inbreng aan deze kenniscarrousel.

Voor vragen over hoogbegaafdheid kunt u contact opnemen met mevr. drs. W.H.E. Heikoop, regiehouder hoogbegaafdheid, w.heikoop@penta.nl.