1 januari 2021

Jaarplan 2021 & meerjarenbegroting 2021-2024

Het jaarplan 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn vastgesteld en voor iedereen beschikbaar op onze website.
3 januari 2021

De Website van het programma Kinderogen is gelanceerd!

De Website van het programma Kinderogen is gelanceerd! Gemeenten en de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hebben de handen ineen geslagen en een PACT gesloten.
15 januari 2021

Op weg naar één samenwerkingsverband voor PO en VO

Per 1 augustus 2021 gaan de twee samenwerkingsverbanden Kindkracht (PO) en VOVPR (VO) samen verder als één organisatie.
2 april 2021

In gesprek met Judith Kesting en Vera Baljon

Twee energieke schoolbegeleiders van samenwerkingsverband Kindkracht vertellen hun verhaal.