Na het VO


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Voortgezet Onderwijs
Na het VO


Van VO naar MBO
De overgang van Voortgezet naar Middelbaar Beroeps Onderwijs, is voor leerlingen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment, dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aandacht besteden aan de afstemming tussen de onderwijssoorten en de ondersteuningsbehoefte van een leerling.
Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij de overstap naar een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs of het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Op speciale voorlichtingsavonden, opendagen, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel over de scholen te weten komen.
Voor meer informatie over de VO-scholen, die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband VOVPR verwijzen wij u naar de websites van de scholen.
Van VO naar HBO
Informatie over de aansluiting VO – HBO in onze regio is te vinden op de website van ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’, het samenwerkingsverband van de Rotterdamse hbo-instellingen en een groot aantal vo-scholen uit de regio Rijnmond-Drechtsteden. Op deze site vindt u informatie over hoe de scholen samenwerken en op welke thema’s dat gebeurt. Hiermee wordt beoogd de aansluiting van de jongeren in de regio van havo (en vwo) naar het hbo te verbeteren.

Meer weten?


Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.