Aanpak realiseren ouder- en jeugdsteunpunt voor periode mei-juli 2022


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Steunpunt
Aanpak realiseren ouder- en jeugdsteunpunt voor periode mei-juli 2022


Elk samenwerkingsverband zal een ouder- en jeugdsteunpunt gaan vormgeven waar ouders en jeugdigen terecht kunnen voor informatie over passend onderwijs. Dit is één van de onderdelen van de verbeteraanpak passend onderwijs. Het steunpunt moet samen met ouders en jeugdigen zijn ingericht en toegankelijk zijn voor ouders en jeugdigen. Ook moet het ouders en jeugdigen ondersteunen bij hun vragen over alle facetten van passend onderwijs en ervaringen van ouders en jeugdigen met passend onderwijs delen.
Ouders en jeugdigen willen gehoord, gezien en geholpen worden door het steunpunt. Dit vraagt in de ontwikkeling een aantal vereisten die voor elk steunpunt gelijk zijn. Elk steunpunt heeft als pijlers informeren, steunen en signaleren. De eerste is hierbij het realiseren van pijler informeren. Voorgesteld wordt om ons in de periode mei-juli 2022 voornamelijk op deze pijler te richten met als doel het bieden van objectieve en gevalideerde informatie, die leesbaar en begrijpelijk is. We maken hierbij een combinatie tussen landelijke en regionale informatie. Ervaringsverhalen worden na de zomer toegevoegd.
Hieronder is deze pijler uitgewerkt met een concreet voorstel voor Onderwijscollectief voor de periode mei-juli 2022.
Pijler 1:
Het steunpunt is een plek voor informatie die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is voor ouders en jeugdigen


Stap 1:
Breng de beschikbare informatie bijeen en maak gebruik van bestaande bronnen op een vindbare, toegankelijke, logische plek.
Voorstel mei-juli 2022
 • Tabblad aanmaken op website met naam ‘Steunpunt’
 • Hierachter drie groepen aanmaken: PO, overgang PO/VO en VO
 • Beschikbaar stellen landelijke teksten
 • Websiteteksten voor PO en VO maken voor het Steunpunt. Het voorstel is om dit pragmatisch te doen door de opbouw te hanteren van het ondersteuningsplan en de alinea’s ‘Hoe is het nu georganiseerd?’ als basis te gebruiken
 • Bij PO ook toevoegen: gegevens van alle besturen/scholen, filmpje PO en SOPs
 • Bij VO ook toevoegen: gegevens van alle besturen/scholen en zo mogelijk SOPs

Bereikbaar en toegankelijk zijn (pijler 2 stap 1):
 • Op website vermelden van bereikbaarheid en met welke vragen je contact op kunt nemen;
 • Realiseren bereikbaarheid tijdens de op de website genoemde kantoortijden;
 • Nagaan: kunnen we bereikbaarheid via Whatsapp realiseren?

Registeren en periodiek terugkoppelen (pijler 3 stap 1):
 • Bijhouden: welke vragen komen er nu binnen vanuit ouders en jongeren? Aard van de vragen, afhandeling en tijdsinvestering.

Wat vraagt dit?
 • Inzet van Linda (website)
 • Inzet van Margriet en Andra (websiteteksten)
 • Dennis: interne afspraken over bereikbaarheid en over whatsapp
 • Secretariaat + aantal medewerkers: bijhouden welke vragen er nu binnenkomen

Stap 2:
Vertaal de informatie voor ouders en jeugdigen en vul deze aan met de lokale en regionale informatie en situatie. Past de bestaande informatie bij de ouders en jeugdigen in het samenwerkingsverband? Denk daarbij ook aan de taal- en digivaardigheid van ouders en de specifieke groepen jeugdigen in je samenwerkingsverband. Toets de informatie bij een aantal ouders en jeugdigen.
 • Aanvulling met regionale/lokale informatie zit al in stap 1 meegenomen
 • Op 2 juni gesprek aangaan met OPR PO/VO om tips op te halen
  • a. Hoe kunnen we goed checken of bestaande informatie begrijpelijk is?
  • b. Wil er iemand vanuit de OPR meedenken? c. Hoe kunnen we ouders/jongeren betrekken bij de totstandkoming van dit steunpunt?
  • d. Welke informatie vinden zij belangrijk?
Wat vraagt dit?
 • Inzet Margriet/Andra: voorbereiding OPR 2 juni
 • Inzet (?): gesprek aangaan in juni over de conceptteksten voor de website

Stap 3:
Vul de feitelijke informatie aan met ervaringen van ouders en jeugdigen. Informatie is feitelijk en objectief, maar krijgt betekenis door de toepassing van die informatie in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Ouders en jeugdigen zoeken naar die ervaringen van anderen, naar herkenning en erkenning.
Na de zomervakantie pakken we het verder op en richten we ons op:
 • Verder uitbouwen pijler informeren met:
 • Laagdrempelige informatie zoals bv een begrijpelijk taalniveau, infographic of filmpje (aan de hand van input vanuit jongeren en ouders)
 • ervaringsverhalen bijvoorbeeld door ouders/jongeren te benaderen die de afgelopen tijd een TLV-traject hebben doorlopen
 • Plan opstellen voor pijler 2 (steunen) en pijler 3 (signaleren)

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.