Ondersteuning


Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg


Primair Onderwijs
Ondersteuning


Door de leerkracht(en) van uw kind wordt in samenwerking met de intern begeleider en externen, het best passende onderwijs gegeven. De school kan de hulp van Kindkracht inroepen om de leerkracht hierin te ondersteunen.
Soms is het nodig een kind te bespreken met het SOT (schoolondersteuningsteam). De ouders worden dan uitgenodigd om samen met dit team te bekijken wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind de juiste ondersteuning krijgt. Een vertegenwoordiger van het Centrum voor Jeugd en Gezin maakt meestal deel uit van SOT.
Als er meer nodig is dan volgen wij onze ondersteuningsstructuur. Klik hier om het stappenplan te bekijken.

De juiste expertise voor ondersteuning op maat!


Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.