Disclaimer


Onderwijscollectief Voorne-Putten, Rozenburg


Onderwijscollectief Voorne-Putten, Rozenburg
Disclaimer


Onderwijsgeschillen heeft verschillende commissies voor het indienen van klachten, geschillen en bezwaren over passend onderwijs waar u als ouder terecht kunt.
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Als het niet lukt om samen een oplossing te vinden, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs een advies uitbrengen. Een probleem kan vaak ook door mediation worden opgelost.
Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang maar ook over beslissingen. Veelvoorkomende onderwerpen van klachten zijn:
 • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
 • communicatie
 • schorsing en verwijdering
 • pesten
 • ongewenste intimiteiten
 • discriminatie
 • groepsindeling en bevordering

Een klacht indienen? Via de volgende link komt u direct op de juiste site terecht. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
Samenwerkingsverband Kindkracht beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of het Speciaal Onderwijs (SO).
Tegen zo’n besluit kunnen betrokken ouders, maar ook het schoolbestuur, bezwaar indienen. Bij de LBT kunt u als ouder niet rechtstreeks terecht. Maar u kunt er wel mee te maken krijgen als u bezwaar heeft gemaakt bij het samenwerkingsverband tegen een beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor uw kind. U wilt een bezwaarschrift indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring.
U wilt een bezwaarschrift indienen tegen het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring. Het bezwaarschrift dient u in bij Samenwerkingsverband Kindkracht via onderwijsloket@swvkindkracht.nl. Die stuurt het door naar de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT). Samenwerkingsverband Kindkracht is bij de LBT aangesloten.
Wie kunnen een bezwaarschrift indienen?
 • de ouders van een leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
 • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd andere belanghebbenden

Hoe dient u het bezwaarschrift in?
 • Voor indienen van het bezwaarschrift is geen advocaat vereist. U kunt dit zelf doen.
 • Het bezwaarschrift dient u bij voorkeur per e-mail in bij het samenwerkingsverband dat het besluit over de toelaatbaarheid nam.
 • Dien het bezwaarschrift bij voorkeur in met behulp van het model.
 • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet het zijn ondertekend.E en bezwaar indienen? Voor meer informatie klikt u op volgende link: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen?


Stuur een bericht of neem telefonisch contact met ons op.